Aplikasi e-hailing terbaharu, GABIR Malaysia menawarkan keuntungan dan keselesaan kepada penumpang dan pemandu. Kepada pemandu, mereka menawarkan insentif yang belum pernah ditawarkan oleh mana-mana aplikasi e-hailing apabila memberikan sebulan percuma…
Continue Reading